Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Hotelski kompleks “Sea Star”

Hotelski kompleks “Sea Star”
Površina objekta – 16.261,03 m2

Stepen izvršenosti objekta:

  • Zemljani radovi – urađeno 95%
  • Betonski i armirano betonski radovi – urađeno 10%

Investitor:

Stabilis Investment

Status:

U toku

Godina:

2018 –

Vrijednost ugovorenih radova:

5.500.000 €