Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Hotel “Cruiser”

FAZA II

Objekat: Hotelski kompleks 4* i 5*
Površina objekta: 14.017,32 m2 G+P+Mz+6
 

FAZA III

Objekat: Hotelski kompleks 5*
Površina objekta: 33.926,19 m2 G+P+Mz+11
 


Investitor:

Master inženjering d.o.o.

Status:

U toku

Godina:

2020 –

Vrijednost ugovorenih radova:

50.000.000 €