Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Hipermarket Laković, Zlatica

Površina objekta: 2.076,31 m2

Stepen izvršenosti objekta:

  • Zemljani radovi: urađeno 100%
  • Betonski i armirano betonski radovi: urađeno 100%

Investitor:

Easy drive d.o.o. Podgorica & Hard discount Laković d.o.o. Podgorica

Status:

Završeno

Godina:

2019

Vrijednost ugovorenih radova:

600.000€