Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Hipermarket Laković, Budva

Površina objekta: 5.104,60 m2

Stepen izvršenosti objekta:

  • Zemljani radovi: urađeno 90%
  • Betonski i armirano betonski radovi: urađeno 83%

Investitor:

Hard discount Laković d.o.o. Podgorica

Status:

U toku

Godina:

2019 –

Vrijednost ugovorenih radova:

1.500.000€