Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Apartmansko turističko naselje Sela Maine – Lapčići

Izgradnja apartmanskoog turističkog naselja “Sela” na katastarskim parcelama br. 1893 i br. 1986/2, KO Maine u Lapčićima, opština Budva.

Izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih i instalaterskih radova.

Investitor:

Atena-Bohor d.o.o. Budva & Bemax d.o.o. Podgorica

Status:

Završeno

Godina:

2010 – 2018

Vrijednost ugovorenih radova:

6.500.000 €