Gradimo Crnu Goru

Kamenolom Vilići

KAMENOLOM VILIĆI – PLJEVLJA

Površina odobrenog eksploatacionog polja: 5,74 ha
Eksploatacione rezerve : 2.013.690,00 m3 čvrste stijenske mase
Rok koncesije: 17,5 godina