Gradimo Crnu Goru

Kamenolom Vilići

Prerada

Marka: Metso Mineralas

Oprema koja se trenutno nalazi na kamenolomu:

KAMENOLOM VILIĆI – PLJEVLJA

Površina odobrenog eksploatacionog polja: 5,74 ha
Planirana godišnja proizvodnja: 15.000 m3 čvste stijenske mase
Eksploatacione rezerve : 2.013.690,00 m3 čvrste stijenske mase
Rok koncesije: 17,5 godina

Maksimalni kapacitet

300 t/h