Gradimo Crnu Goru

Kamenolom Sađavac

KAMENOLOM SAĐAVAC – DANILOVGRAD

Površina odobrenog eksploatacionog polja: 29,54 ha /I faza 11,2 ha/
Eksploatacione rezerve: 4.181.920,00 m³ čvrste stijenske mase
Rok koncesije: 11 godina