Gradimo Crnu Goru

Kamenolom Sađavac

Prerada

Marka: Metso Mineralas

Oprema koja se trenutno nalazi na kamenolomu:

KAMENOLOM SAĐAVAC – DANILOVGRAD

Površina odobrenog eksploatacionog polja: 29,54 ha /I faza 11,2 ha/
Planirana godišnja proizvodnja: 80.000 m3 čvrste stijenske mase
Eksploatacione rezerve: 4.181.920,00 m3 čvrste stijenske mase
Rok koncesije: 11 godina (mogućnost produžetka)

Maksimalni kapacitet

300 t/h