Gradimo Crnu Goru

Kamenolom Možura

Prerada

Marka: Metso Mineralas
Tip-Model: Metso Minerals ST458

Oprema koja se trenutno nalazi na kamenolomu:
Čeljustna drobilica: Lokotrack LT 105
Rotaciona drobilica: Lokotrack LT 1110
Konusna drobilica sa sitima: LT 200 HP x 2
Mobilna sejačica: ST458

KAMENOLOM MOŽURA – BAR

Površina odobrenog eksploatacionog polja: 122,30 ha
Maksimalni proizvodni kapacitet na kopu: 300 t/h
Eksploatacione rezerve: 2.580.075,00 m3 čvrste stijenske mase
Rok koncesije: 18 godina

Maksimalni kapacitet

300 t/h