Gradimo Crnu Goru

Kamenolom Možura

KAMENOLOM MOŽURA – BAR

Površina odobrenog eksploatacionog polja: 122,30 ha
Eksploatacione rezerve: 2.580.075,00 m3 čvrste stijenske mase
Rok koncesije: 18 godina