Gradimo Crnu Goru

Kamenolom Midova Kosa

KAMENOLOM MIDOVA KOSA – NIKŠIĆ

Površina odobrenog eksploatacionog polja: 5,3379 ha
Eksploatacione rezerve: 885.735 m³ čvrste stijenske mase
Rok koncesije: 21 godina