Gradimo Crnu Goru

Kamenolom Haj Nehaj

KAMENOLOM HAJ NEHAJ – BAR

Površina odobrenog eksploatacionog polja: 18,62 ha
Eksploatacione rezerve: 3.758.400 m³ čvrste stijenske mase
Rok koncesije: 30 godina