Gradimo Crnu Goru

Kamenolom Bioča

KAMENOLOM BIOČA – BIJELO POLJE

Površina odobrenog eksploatacionog polja: 4,8975 ha
Eksploatacione rezerve: 6.000.000 m³ čvrste stijenske mase
Rok koncesije: 30 godina