Gradimo Crnu Goru

Bijelo Polje

Fabrika Betona

Marka: PROGRES, Milanovac, digitalna ABS*50
Tip-Model: ABS*50

Kapacitet: 0,75 – A-R/R
Fabrički br: ser.240 – 02
Godina proizvodnje: 2008 / puštena u rad jul 2008;
Digitalno upravljanje: DA
Silosi za cement: 2 po 70 t, 2 po 100 t
Silosi za agregat: 4 redna po 60 m3
Jačina vage za agregat: 2.000 kg
Jačina vage za cement: 400 kg
Jačina vage za vodu: 200 l
Jačina vage za aditive: 15 kg
Pogonski napon: 220/380 V
Potrošnja struje: 75 kW
Amperaža: 160 A

Kapacitet svježeg betona:

25-30 m3/h