Gradimo Crnu Goru

Mrke

Fabrika Asfalta

Marka: BENNINGHOVEN, TIP „ECO 3000“
Tip-Model: Polumobilno asfaltno postrojenje tip ECO

Postrojenja su projektovana kao blokovi montažnih djelova za jednostavan transport kamionima ili željeznicom.
Svaki elemenat bloka je projektovan za brzu montažu bez potrebe fiksiranih temelja. Elementi su prethodno opremljeni elektroprovodnicima radi brzog spajanja utikača i utičnice sa u potpunosti kompjuterizovnim kontrolnim sistemom.
Kapcitet: 240 t/h .

Konfiguracija tornja mješalice :

  • 5 etaža sita
  • 25-60 t silos za vruću smjesu kapacitet u 4-6 silosa
  • Mjerna ćelija agregata, bitumena i filera
  • Izolovana dupla osovina lopataste mješalice
  • Kapacitet 1.000 – 3.000 kg
  • Gravimetrijski granulacijski sistem
  • Skladište miješanog materijala montirano ili ispod mješalice ili nagnutog koša

Odjeljak za hladno doziranje :

Blok za hladno doziranje sa 4 silosa isporučuje se na gradilište na standardnoj poluprikolici. Svaki bunker je opremljen trakastim dozatorom promjenjive brzine i sabirni transporter je sastavni dio. Kompletan odjeljak je opremljen elektroprovodnicima sa utikačem i utičnicom za brzu električnu vezu.

Odjeljak za sito :

Obuhvata 4-6 ETAŽA SITA KAO STANDARD, SA BAJPAS UREĐAJEM SITA.
Dva vibro motora montirana izvan kućišta sita omogućavaju visoku temperaturu smjesa i proizvodnju asfaltnog mastika.
Prednji dio sita je na šinama radi lakih izmjena mreže. Nivo sita je opremljen savitljivom ogradom.

Odeljak za vrući kamen:

Ukupan kapacitet 30t ili 64t u 6 izolovanih silosa sa ukazivanjem nivoa i temperaturnom sondom u silosu za pijesak.

Odjeljak za vaganje i smjesu :

Odjeljci za vaganje agregata, bitumena i filera su montirane ćelije sa gravitacionim doziranjem do duple osovine lopataste mješalice.

Transport :

Odjeljak od 2 kontejnera:

  • Odjeljak za vaganje i smjesu
  • Odjeljak za istovar, skladište za vrući kamen

Silos za skladištenje miješanog materijala :
Silosi za skladištenje miješanog materijala su takođe proizvedeni u dimenzijama kontejnera prema ISO i mogu biti montirani ili ispod odjeljka mješalice ili za niže nivoe postrojenja opremljeni čekrkom i košem.
Silos za skladištenje ispod postrojenja može se proširiti dodatnim odjeljcima u kasnijoj fazi.