Gradimo Crnu Goru

Naše brojke

Naše

Brojke

<div class="submenu_cat_title wp-block-lazyblock-wrapper lazyblock-wrapper-Z1lwrkI"> <p><a href="/nase-brojke">Naše brojke</a></p> </div> <p></p>

Investicije

MI smo je jedna od prvih privatnih građevinskih kompanija u Crnoj Gori, koja je postala regionalno prepoznatljiv brend u građevinskoj industriji,

izgradila reputaciju u svim građevinskim izvođačkim poslovima. Zahvaljujući profesionalnom pristupu realizaciji projekata, u svim segmentima građevinske industrije, kompanija Bemax zauzima lidersku poziciju na tržištu.

Vrijednost tekućih projekata:

358.045.241,32 €

Vrijednost završenih projekata: 

885.171.656,97 €

Projekti

Naš pristup podrazumijeva primjenu profesionalnih i etičkih standarda, angažovanje visokokvalifikovanih kadrova, upotrebu najsavremenije opreme i mehanizacije,

kao i primjenu inovacija u tehničkim i estetskim aspektima građevinarstva.

Broj najznačajnijih završenih projekata:

229 projekata

(od čega 122 niskogradnja i infrastruktura; 79 visokogradnja; 28 energetski objekti)

Broj tekućih projekata:

16 projekata

(9 niskogradnja i infrastruktura; 6 visokogradnja;1 energetika)

Zaposleni

Ljudski resursi kao pokretačka snaga kompanije.

Veoma smo ponosni jer je odnos prema zaposlenim ljudima jedan od radnih principa na kome je izgrađena kompanija.

Broj radnika Bemax-a:

230 zaposlenih

Broj radnika podizvođača:

1.660 radnika

Max. kapacitet izdavanja betona na 11 različitih lokacija:

30 – 110 m3/h

Max. kapacitet izdavanja asfaltne mase na dvije razičite lokacije:

200 – 240 t/h

Max. kapacitet obrade kamena na 20 različitih lokacija: 

35 – 300 t/h