Welcome

WE ARE BEMAX

A company that builds Montenegro

Ljubović Hill Homes

Building area: 30.485,19 m2

Degree of completion of the object:

  • Concrete and reinforced concrete works: done 100%
  • Masonry work: done 100%

Investor:

UTIP CRNA GORA AD Podgorica

Status:

Finished

Year:

2019 – 2020

Value of contracted works:

6.500.000 €

Objekat se iznad zemlje sastoji od dvije odvojene cjeline, objekata A i B. Objekat A sastoji se od 5 međusobno dilatiranih konstruktivnih cjelina, dok je objekat B jedinstvena konstruktivna cjelina.

U konstruktivnom smislu objekat je riješen preko armirano betonskih platana na određenom međusobnom rastojanju, dok su međuspratne konstrukcije pune AB ploče.

Objekti su pozicionirani po obodu parcele i izlaze do građevinskih linija sa svih strana, praktično formirajući zatvorenu blokovsku strukturu sa centralnim dvorištem.

Predviđeno je da se ukupna BGP ostvari kroz izgradnju dva objekta – Objekta A i nešto manjeg objekta B, ispod kojih se nalazi jedinstvena podzemna garaža.

Objekti su spratnosti Po+P+6 i njihov nadzemni dio čini ukupno 6 međusobno dilatiranih cjelina (Objekat A-5 i Objekat B-1 dilataciona cijelina). Arkhitektonska masa je rađena po principu baza-korpus-završnica.

Baza, tj. prizemlje se odvaja materijalizacijom u kamenu kao i pergolom od tipskih etaža.

Korpus objekata karakteriše igra terasa sa ostatkom fasade što podržava i primjenjeni kolorit, dok se poslednja etaža samo koloritom i profilacijama odvaja od ostatka.

Investitor je bio isključiv po pitanju stilskog pravca koji je želio da primjeni na ovom objektu a koji podražava trenutni trend koji prati nova arhitektura koja se pojavljuje u Porto-Montenegru i Luštici, te tako i ovaj objekat ima “romantičarski” prizvuk koji karakterišu fasadni vijenci i profilacije.