Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na proširenju platforme za generalnu avijaciju na Aerodromu Tivat

Radovi na proširenju platforme za generalnu avijaciju na Aerodromu Tivat

Izvođenje pripremnih radova, geodetskih, zemljanih, radova na donjem i gornjem stroju, građevinskih i instalaterskih radova na atmosferskoj kanalizaciji i vodovodu, građevinskih i elektromontažnih radova na osvjetljenju, radova na horizontalnoj signalizaciji.

  • Dužina trase: 24.600 m2
  • Ukupno iskopa: 23.862,41 m3
  • Ukupno nasipa: 31.672,47 m3
  • Količina betonskih radova: 68,07 m3

Investitor:

Aerodromi Crne Gore

Status:

Završeno

Godina:

2009 – 2010

Vrijednost ugovorenih radova:

2.000.000 €